پیمانکاران

گروه های پیمان کاری

مجموعه مهندسی مام با برخورداری از تجربه و دانش فنی بالا و به اتکای تیم حرفه‌ای خود، یکی از بهترین پیمان کاران منقطه به شمار رفته و توانایی بالایی در زمینه اجرا، مشارکت و ساخت سازه های نوین و نقشه های پیچیده معماری دارد. در همین راستا مجموعه مام این اطمینان را به کافرمایان خود می‌دهد که بهترین کیفیت ممکن همراه با رعایت استانداردهای سازه و معماری تضمین نماید.

قبول اجرا و نظارت بر پروژه های ساختمانی

شما نیز میتوانید پروژه های خود را با رهبری گروه مهندسین مام به پیمانکاران ما بسپارید و بهترین نتیجه را بر اساس تجربه و پیشینه ما بگیرید. برای تماس و مشاوره با ما اینجا را کلیک کنید. گروه مام سابقه اجرا چنین پروژه هایی را در منطقه یک تهران و با همکاری شرکت های صاحب نام و برند داشته است

پیمانکاران